Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Cymhwyso cliriau diwylliannol a safleoedd hanesyddol
- Jan 22, 2018 -


Mae'r defnydd o dechnoleg rhith-realiti, ynghyd â thechnoleg rhwydwaith, darlithoedd diwylliannol yn arddangos, gellir codi amddiffyniad i gam newydd. Yn gyntaf oll, mae'n dangos adnoddau pwysig yr endidau cliriau diwylliannol trwy gyfrwng casglu data delwedd, sefydlu cronfa ddata tri dimensiwn neu fodel ffisegol, cadwraeth gwahanol fathau gwreiddiol o ddarganfyddiadau diwylliannol a'r cysylltiadau gofodol, a'r gwireddu adnoddau gwyddonol, manwl iawn a chadwraeth barhaol o adnoddau diwylliannol sydd mewn perygl. Yn ail, mae'r defnydd o'r technolegau hyn i wella cywirdeb a rhagfarn crefyddau diwylliannol, yn dewis bod y diogelu yn golygu ei ddefnyddio, a gall leihau'r amser atgyweirio. Trwy'r rhwydwaith cyfrifiadurol i integreiddio amrywiaeth eang o adnoddau cliriau diwylliannol, a thrwy'r rhwydwaith i ddefnyddio technoleg rhithwir mewn ystod eang o arddangosfeydd artiffactau mwy cynhwysfawr, bywiog a realistig, fel bod moddion diwylliannol o gyfyngiadau daearyddol, rhannu adnoddau a gwirioneddol dod yn ddynoliaeth yn gallu treftadaeth ddiwylliannol "Perchnogaeth". Gall y defnydd o dechnoleg rhith-realiti hyrwyddo mynediad cyflymach i'r diwydiannau diwylliannol i'r oes wybodaeth, arddangosfeydd diwylliannol yn arddangos ac amddiffyn y moderneiddio.