Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Technoleg llais VR
- Jan 22, 2018 -


Yn y system VR, mae mewnbwn llais ac allbwn hefyd yn bwysig iawn. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r amgylchedd rhithwir ddeall iaith pobl a rhyngweithio â phobl mewn amser real. Mae gwneud cyfrifiaduron yn adnabod araith pobl yn eithaf anodd oherwydd eu "polygami" a chymhlethdodau signalau iaith a lleferydd. Er enghraifft, nid oes seib amlwg rhwng geiriau a geiriau mewn lleferydd parhaus. Mae geiriad a geiriau yn dylanwadu ar yr ynganiad o'r un gair a'r un gair. Nid yn unig y mae pobl wahanol yn dweud y bydd yr un gair yn wahanol, hynny yw, bydd ynganiad yr un person yn seicolegol, mae effaith ffisiolegol ac amgylcheddol yn wahanol.


Y defnydd o iaith naturiol ddynol fel mewnbwn cyfrifiadur Mae yna ddau broblem, y cyntaf yw effeithlonrwydd y broblem, er mwyn hwyluso dealltwriaeth cyfrifiaduron, gall y llais mewnbwn fod yn eiriol iawn. Wedi'i ddilyn gan gywirdeb y broblem, y dull cyfrifiadurol i ddeall y llais yw cydweddu, ond deallusrwydd neb.